Kázne-Bohoslužby

Späť

Rok 2020

9. nedeľa po Svätej Trojici
8. nedeľa po Svätej Trojici
7. nedeľa po Svätej Trojici
6. nedeľa po Svätej Trojici
5. nedeľa po Svätej Trojici
Ján Hus
4. nedeľa po Svätej Trojici
Peter a Pavol
3. nedeľa po Svätej Trojici
2. nedeľa po Svätej Trojici
1. nedeľa po Svätej Trojici
Svätá Trojica
2. slávnosť svätodušná
1. slávnosť svätodušná
Nedeľa po Vstúpení
Vstúpenie
5. nedeľa po Veľkej noci
4. nedeľa po Veľkej noci
3. nedeľa po Veľkej noci
2. nedeľa po Veľkej noci
1. nedeľa po Veľkej noci
2. slávnosť veľkonočná
1. slávnosť veľkonočná
Veľký piatok
Zelený štvrtok
6. pôstna nedeľa
5. pôstna nedeľa
Pôstna večiereň 3
4. pôstna nedeľa
Pôstna večiereň 2
3. pôstna nedeľa
Pôstna večiereň 1
2. pôstna nedeľa
1. pôstna nedeľa
Predpôstna nedeľa
Nedeľa po Deviatniku
Deviatnik
4. nedeľa po Zjavení
3. nedeľa po Zjavení
2. nedeľa po Zjavení
1. nedeľa po Zjavení
Zjavenie Krista Pána mudrcom
Nedeľa po Novom roku
Nový rok

Rok 2018

Závierka občianskeho roka
Nedeľa po Vianociach
2. sviatok vianočný
1. sviatok vianočný
Štedrý večer
4. adventná nedeľa
3. adventná nedeľa
2. adventná nedeľa
1. adventná nedeľa
Predposledná v cirkevnom roku
Pamiatka reformácie
Pamiatka zosnulých
22. nedeľa po Svätej Trojici
21. nedeľa po Svätej Trojici
20. nedeľa po Svätej Trojici
Poďakovanie za úrody zeme
Pamiatka posvätenia chrámu
18. nedeľa po Svätej Trojici
17. nedeľa po Svätej Trojici
15. nedeľa po Svätej Trojici
Začiatok školského roka
13. nedeľa po Svätej Trojici
12. nedeľa po Svätej Trojici
11. nedeľa po Svätej Trojici
10. nedeľa po Svätej Trojici
9. nedeľa po Svätej Trojici
8. nedeľa po Svätej Trojici
7. nedeľa po Svätej Trojici
Ján Hus
Cyril a Metod,
5. nedeľa po Svätej Trojici,
3. nedeľa po Svätej Trojici,
2. nedeľa po Svätej Trojici,
1.  nedeľa po Svätej Trojici,
Svätá Trojica
1. slávnosť svätodušná,
Nedeľa po Vstúpení,
Vstúpenie
5. nedeľa po Veľkej noci, 
4. nedeľa po Veľkej noci, 
3. nedeľa po Veľkej noci, 
2. nedeľa po Veľkej noci,
1. nedeľa po Veľkej noci,  ,

Rok 2019

Závierka občianskeho roka
Nedeľa po Vianociach
2. sviatok vianočný
1. sviatok vianočný
Štedrý večer
4. adventná nedeľa
3. adventná nedeľa
2. adventná nedeľa
1. adventná nedeľa
23. nedeľa po Svätej Trojici
22. nedeľa po Svätej Trojici
21. nedeľa po Svätej Trojici
20. nedeľa po Svätej Trojici
Pamiatka zosnulých
19. nedeľa po Svätej Trojici
18. nedeľa po Svätej Trojici
17. nedeľa po Svätej Trojici
16. nedeľa po Svätej Trojici
15. nedeľa po Svätej Trojici
14. nedeľa po Svätej Trojici
13. nedeľa po Svätej Trojici
12. nedeľa po Svätej Trojici
11. nedeľa po Svätej Trojici
10. nedeľa po Svätej Trojici
9. nedeľa po Svätej Trojici
8. nedeľa po Svätej Trojici
7. nedeľa po Svätej Trojici
6. nedeľa po Svätej Trojici
5. nedeľa po Svätej Trojici
4. nedeľa po Svätej Trojici
3. nedeľa po Svätej Trojici
2. nedeľa po Svätej Trojici
1. nedeľa po Svätej Trojici
Svätá Trojica
2. slávnosť svätodušná
1. slávnosť svätodušná
Nedeľa po Vstúpení
Vstúpenie
5. nedeľa po Veľkej noci
4. nedeľa po Veľkej noci
3. nedeľa po Veľkej noci
2. nedeľa po Veľkej noci
1. nedeľa po Veľkej noci
2. slávnosť veľkonočná
1. slávnosť veľkonočná
Veľký Piatok
Zelený štvrtok
6. pôstna nedeľa
5. pôstna nedeľa
Pôstna večiereň 5
4. pôstna nedeľa
Pôstna večiereň 4
3. pôstna nedeľa
Pôstna večiereň 3
2. pôstna nedeľa
Pôstna večiereň 2
1. pôstna nedeľa
Pôstna večiereň 1
Predpôstna nedeľa
Nedeľa po Deviatniku
Deviatnik
5. nedeľa po Zjavení
4. nedeľa po Zjavení
3. nedeľa po Zjavení
2. nedeľa po Zjavení
1. nedeľa po Zjavení
Zjavenie Krista Pána mudrcom
Nový rok