Fašiangové posedenie v Gočove

Takmer každý rok sa – počas vianočného alebo fašiangového obdobia – stretávame v Gočove, aby sme upevnili vzájomné vzťahy. Pohostenie pripravujú všetky sestry, ktoré majú narodeniny alebo meniny cez letné prázdniny, kedy nebývajú pravidelné stretnutia biblických hodín či spevokolu. A tak sme sa 13.2. stretli v Gočove, aby sme nielen zablahoželali týmto našim oslávenkyniam, ale aby sme pri pekne pripravených stoloch, prežili požehnanie vo vzájomných rozhovoroch. Kiežby nám Pán Boh dal veseliť sa v Jeho kráľovstve na svadobnej hostine nášho Pána Ježiša Krista.