Hudobná skupina

Hudobná skupina …bez názvu, ale nie bez významu :-). Nie sme profesionálni speváci či hudobníci, ale s o to väčšou láskou a snahou sa neochvejne púšťame do diela pre Pána Boha a ľudí. Zameriavame sa na kresťanské pesničky, či už mládežnícke alebo z evanjelického spevníka. Občas sa nám podarí zdolať aj modernú pieseň či nejakú nedvědovku. Vystupujeme na bohoslužbách, akciách organizovaných obcami, či na sobášoch. Učíme sa a cvičíme, aby sme neoslavovali seba, ale Toho, kto si to zaslúži – Pána. Ktorému raz, tak veríme, budeme spievať novú pieseň v Jeho kráľovstve.

Tebe spievam pieseň novú…“.

hudobný doprovod k piesňam na seniorátnom stretnutí dorastu GES 25.3.2023

Vnútromisijná činnosť