Materská škola

Deti v materských školách vo Vlachove a v Gočove sú k Pánovi Ježišovi vedené pomocou príbehov, hier a výroby rôznych kreatívnych diel. Učíme sa pesničky a deťom primeraným spôsobom sa snažíme objasniť im pravdy Božieho slova. Veríme, že ak deti budú prichádzať na náboženstvo v škôlke, automaticky prejdú aj na vyučovanie náboženstva v školách, a tým nestratia niť nielen nových informácií, ale aj možnosti dôverovať svojmu Pánovi. Vo Vlachove sa náboženstvo vyučuje v stredu a v Gočove vo štvrtok.

Náš Pán všetky deti ľúbi, všetky deti na svete…“