Vnútromisijná činnosť

V cirkevnom zbore máme niekoľko cieľov, ktoré sa s Božou pomocou snažíme splniť.  Jeden sa týka finančného a materiálneho zabezpečenia cirkevného zboru a starostlivosť o budovy, ktoré nám zanechali naši predkovia. Ďalší cieľ je misijná činnosť v rámci obdivoch dedín: Vlachova aj Gočova. Ide o starostlivosť od najmladších po najstarších, od krstu až po pohreb, od vyučovania až po spev. S Božou pomocou sa nám mnohé darí plniť, no niekoľko túžob v rámci misie ešte nosíme v srdci. Kiež sa Pán Boh sám oslávi vo všetkom, čo s požehnaním Jeho Ducha, konáme ako nehodní služobníci.