Predsedníctvo

Zborová farárka:

Mgr. M. Gdovinová

Dozorca:

M. Hajdúk

Poddozorkyňa:

M. Turicová