Predsedníctvo

Zborová farárka:

Mgr. Martina Gdovinová

Dozorca:

Ing. Miloš Hajdúk

Poddozorkyňa:

Mária Turicová