Modlitebné spoločenstvo: Ján 1:1

Ľudia sa rozdeľujú aj podľa názorov, ako všetko vzniklo na dve základné skupiny: svet vznikol bez Božieho zásahu alebo svet vznikol Božím tvorením. Lenže každý vedec príde do bodu, v ktorom sa končí jeho múdrosť a on musí skonštatovať, že ďalej sa už nedostane. Lebo tam na počiatku bolo SLOVO – BOH. Za všetkým stojí Pán, ktorý dokázal stvoriť niečo tak majestátne ako sú hory aj tak maličké ako je lienka. Aj my sme tu nie náhodou, ale sme chcení, plánovaní, milovaní. Ak by sme tu boli náhodou, potom na ničom nezáleží, ale ak sme chcení, potom záleží na všetkom. Náš život má svoj cieľ, dôvod aj zmysel a to všetko musíme zistiť a nájsť v Božej blízkosti.

Modlitba: vďaka za stvorený svet/za zmysel všetkého, hoci to nevidíme/chvála za Pána Ježiša ako princíp Božej lásky/vďaka za to, že sme plánovaní a chcení, že nie sme produktom náhody/ prosba o život v tomto ohľade – všetko má súvisieť s Pánom Bohom/prosba o pomoc nájsť zmysel života v Bohu.