Mládež

Na stretnutia mládeže prichádza stále rovnaký počet mladých ľudí, teda nezväčšujeme sa, ako spoločenstvo mladých 🙁 No sú to stretnutia, počas ktorých sa zaoberáme nielen Božím slovom. Dávame dôraz aj na budovanie vzájomných vzťahov. Spolu sa hráme, rozprávame o aktuálnych témach. Mladí vypomáhajú aj v zbore pri rôznych príležitostiach. Stretávame sa v nedeľu podvečer, aby sme počúvali Boží hlas, spievali Pánovi na chválu, ale aj utvrdzovali sa v tom, čo znamená spoločenstvo, kde vládne dôvera a láska. Modlíme sa, aby nás bolo viac a aby mladí ľudia hľadali východisko i cieľ svojho života v Božej prítomnosti.

Pamätaj na svojho Stvoriteľa, v dňoch svojej mladosti…“ (Kazateľ 12:1).