Základná škola

Základná škola – ročníky 1 až 4 – sa nachádza vo Vlachove. Je to jednotriedka, teda aj náboženstvo sa vyučuje pre všetky ročníky na jednej hodine, hoci tematicky sa každý ročník orientuje na svoje pedagogické ciele a normy.  Na vyučovacej hodine využívame aj dostupné technické pomôcky, kreslíme, spievame, vyrábame, rozprávame sa, ale najväčšiu časť venujeme samozrejme výkladu Božieho slova, najmä pomocou príbehov. Deti sú každý rok súčasťou aj vianočných bohoslužieb so svojimi básňami a piesňami. Kiežby Pán Boh, aj prostredníctvom hodín náboženstva, do ich sŕdc zasial vieru, ktorá by vytrvala až do konca a ktorou by deti motivovali k viere aj svojich rodičov.

zakladna skola

Daj mi, Pane, o Tebe iným hovoriť, vydávať svedectvo, to dobré tvoriť…“