Kázne – Sobáš

Späť

Sobáš 2019

Pán Boh vytvoril manželstvo, aby si muž a žena boli vzájomnou pomocou a aby si boli rovnocenní. Je to celoživotná práca a neustály boj. Ak obaja chcú bojovať, stojí to zato.