Videá

Videá z aktivít a podujatí v našom cirkevnom zbore. Videá o našich rodákoch. Zamyslenia na sviatočné dni a aj nedele, nielen počas zatvorených kostolov.

kostol videa

Martina Gdovinová – YouTube

Modlitebné spoločenstvo
Kázne-Bohoslužby