Náboženstvo

Vďaka momentálnej (dúfajme, že dlhodobej) štátnej legislatíve, je cirkvám umožnené vyučovať náboženstvo v materských, na základných či stredných školách. Na území nášho cirkevného zboru sú 3 vyučovacie inštitúcie: vo Vlachove materská a základná škola a v Gočove materská škola. Vďaka dobrej spolupráci  s riaditeľmi aj vyučujúcimi v týchto inštitúciách, sa na náboženstvách zúčastňuje v každom školskom roku takmer 100% detí a žiakov.

Raduj sa, mládenec, zo svojej mladosti a nech sa teší tvoje  srdce za tvojich mladých dní„. (Kazateľ 11:9).