Spevokol

V našom cirkevnom zbore pôsobia dva spevokoly. V matkocirkvi Vlachovo  a aj vo fílii Gočovo. Svojim spevom obohacujú Služby Božie, ako aj iné podujatia v cirkevnom zbore. Takisto sú pozívané na podujatia organizované obcou, Deň matiek a pod.. Zúčastňujeme sa aj podujatí seniorátu ako sú prehliadky spevokolov.