Konfirmácia

Konfirmácia je dvojročná príprava, ktorej vrcholom je potvrdenie krstnej zmluvy a osobné, úprimné, vyznanie viery mladého človeka. Začína v 12 roku života. Je to síce ten najzložitejší vek, ale Pán Boh má moc aj v tomto zložitom životnom období prehovoriť do duše mladého človeka. Modlime sa, aby mladí ľudia konfirmáciu nevnímali len ako možnosť dostať darčeky, či zarobiť si peniaze, ale ako možnosť odpovedať na Pánovo volanie. Počas prípravy na konfirmáciu sa mladí ľudia hlbšie oboznamujú tak s Bibliou, ako aj s učením a dejinami cirkvi, ale aj s názormi iných náboženstiev. 

Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš“ (Kazateľ 11:1).