O nás

Cirkevný zbor Evanjelickej  cirkvi augsburgského vyznania na Slovensku Vlachovo pozostáva z matkocirkvi Vlachovo a fílie Gočovo. Evanjelický cirkevný zbor tu existuje pravdepodobne od roku 1564,  keď tu pôsobil prvý farár  Albert. Drevený kostol vo Vlachove bol postavený v roku 1594 a obnovený v roku 1767. Neskôr musel byť postavený murovaný kostol, pochádzajúci z roku 1871, a po požiari v roku 1904 opravený. Niektoré pramene svedčia o tom, že tu pred evanjelickým chrámom stál katolícky kostol, ktorý bol zasvätený Panne Márii.  V súpise maďarských žúp je dokonca spomenutý fakt, že sa tu nachádzali aj fresky. Kostol vo Vlachove bol opravený aj za výdatnej pomoci cirkevných orgánov a Emanuela Andrássyho. 

Kostol vo fílii Gočovo je z roku 1781. V našom cirkevnom zbore pôsobil – okrem iných – aj brat farár Samuel Velebný, ktorý bol pre svoju zanietenú prácu na poli cirkvi prenasledovaný a väznený. Na priečelí farského úradu mu bola v roku 2016 odhalená pamätná tabuľa. Na priečelí gočovského kostola je pamätná tabuľa venovaná prvému evanjelickému misionárovi Kornelovi Ivanovi Halátovi, ktorý sa tu narodil a zároveň bol aj pokrstený. Významnou osobnosťou, ktorá vyrastala v gočovskom kostole, bol aj matematik a zakladateľ niekoľkých vysokých škôl Jur Hronec.

V súčasnosti práca v cirkevnom zbore prebieha v obidvoch dedinách a bohoslužby sa pravidelne vykonávajú v nedele a sviatky, prevažne o 9:30 hod. vo Vlachove a o 11:00 hod. v Gočove. Budeme radi, ak náš cirkevný zbor navštívite 🙂