Koethi Zanová: Služobnica

Predurčuje náš predošlý život naše budúce rozhodnutia a činy? Môžeme nejako zvrátiť to, čo sa z nás po mnohých rokoch stalo? Dokážeme dobrom zmeniť chod tohto sveta a zamedziť šíreniu zla? Nie sú to iba naše rozprávkovo-tajné túžby? Kniha z Ikaru pred nás postaví tieto otázky. Dve ženy. Ich životné cesty. Ich priority. Sny. Ktorá je na tom horšie?