Stavebno-technická

Vedúci komisie:

Š. Bendík

Členovia:

M. Hajdúk

J. Mihok

J. Ivan

V. Alexai

P. Kirner