Stavebno-technická

Vedúci komisie:
Š. Bendík

Členovia:
M. Hajdúk
J. Mihok
J. Ivan
V. Alexai
P. Kirner