Dokumenty

Tu nájdete zborové dokumenty na stiahnutie. Ani v cirkvi sa nevyhneme poriadku, zákonom a dokumentom. Preto tu nájdete všetko, čo potrebujete vedieť pre život v cirkevnom zbore či v cirkvi. V prípade nejasností a problémov neváhajte kontaktovať sestru farárku či brata dozorcu.

„…len musíme dať pozor, aby nás pohltila práca pre Boha, nie papiere v tejto práci..“ 🙂

Inštrukcie

Žiadosť o krst

Žiadosť o uzavretie cirkevného sobáša

Výzva pre neplatičov

Odhláška