Modlitebné spoločenstvo: Kazateľ 3:9-11

Túžite po lepšom svete, ako je tento? Túžite po priestore, kde nebude nič zlé? Chceli by ste večne žiť tam, kde vás čaká už len dobro? Ak túžite po večnosti, potom vám túto túžbu do srdca vložil sám Boh. Často si večnosť spájame s dostatkom všetkého a bez práce, pričom môžeme konštatovať, že niektorí ľudia žijú večnosť už tu, ak je večnosť definovaná iba týmto spôsobom. Ale najväčšou hodnotou večnosti je Božia prítomnosť a neprítomnosť všetkého zlého. Práve viera vo večnosť nám pomáha prekonať temné stránky tohto života a vidieť nádej aj tam, kde ju iní nevidia. Nádej večnosti nám pomáha žiť v časnosti.

Modlitba: prosba o milosť žiť večne v Božom kráľovstve. (ES 676)