Inštalácia generálneho predsedníctva

Po dlhom volebnom ošiali a ešte dlhšom súdnom rozhodovaní ohľadom právoplatnosti volieb sme sa dočkali výsledku. Voľby generálneho predsedníctva ECAV nadobudli platnosť. Preto sa dňa 2.3.2019 o 11:00 hodine uskutoční v chráme Božom vo Zvolene inštalácia. Generálnym biskupom je Ivan Eľko a generálnym dozorcom Ján Brozman. Kiežby našu cirkev viedli za Pánom Ježišom, aby pod ich vedením prekvitala a rástla ku sláve Božej. Kiežby toto bol nový začiatok jednoty a lepších, úprimných, vzťahov. Modlime sa za našich predstaviteľov – cirkevných i svetských. Potrebujú to.