Modlitebné spoločenstvo: Kazateľ 2:1-2

Dnes sa ľudia veľmi radi bavia a zábavu povýšili na prvé miesto svojho života. Hlavne mladí nechcú poznať, prežívať smútok, chcú sa iba baviť a to sa potom odzrkadľuje na ich – často nebezpečnom – životnom štýle. Šalamún vyskúšal aj zábavu. Zo začiatku ho aj bavilo baviť sa, no neskôr zistil, že zabávači nič nové nevymýšľajú a že pre zábavu sú ľudia schopní urobiť naozaj všetko. Či to tak nie je aj dnes? Venovať sa len zábave – to je márnosť a pochabosť, lebo život nie je iba o tom. Zábava nemôže byť povýšená nad vzťah s Pánom Bohom, preto aj Biblia hovorí, že niekedy je lepšia smutná ako usmiata tvár. Zabávať sa treba, ale aj tu musíme mať hranice.

Modlitba: vďaka za radosť ako životný štýl/vďaka za všetko, čo nás teší, ale aj za to, čo nás robí smutnými/prosba o múdrosť zabávať sa v správnej miere/za mladú generáciu, aby poznali hranice zábavy/vďaka za to, že naše mená sú zapísané v nebesiach.