Melanie Dobsonová: Ukryté vo hviezdach

Aj na tých najsmutnejších miestach sa dá nájsť iskierka nádeje. Aj v tej najväčšej temnote môže zažiariť hviezdička. Aj v tej najhoršej chvíli beznádeje, sa môže objaviť zázrak. Aj v tej najhoršej krutosti môže vyrásť láskavý človek, ktorý neprestal veriť v dobro a Boha a ktorý neprestal byť človekom. Skláňam sa s úctou a obdivom pred tými, ktorí prežili ťažké chvíle a stále im v srdci zostala láska. Som vďačná za Božie krvácajúce srdce, keď pozerá na utrpenie svojich detí. Bolí Ho to, veď sám bol človekom. Táto kniha z i527.net pred nás stavia otázku: ako by som sa zachovala ja? Odpoveď je veľmi dôležitá a raz môže byť naozaj preverená.