Voľby presbyterov cirkevného zboru Vlachovo-Gočovo

V tomto roku končí 6-ročné volebné obdobie viacerým presbyterom. Preto sa presbyterstvo cirkevného zboru stretlo na kandidačnej porade, kde zostavilo túto kandidátku. Do presbyterstva sú navrhnutí znovu títo kandidáti: za Vlachovo : J. Mihok, M. Lešková, E. Krivánska, E. Hroncová, H. Lorinzová. Za Gočovo: Z. Liptáková, Z. Rybárová, L. Hlaváčová, M. Turicová, P. Kirner, Z. Sklenárová. Za presbyterov sa rozhodli ďalej nekandidovať doterajší členovia presbyterstva V. Alexai, J. a J. Mihálikovci. Za službu v našom cirkevnom zbore im zo srdca ďakujeme a prajeme hojnosť Božieho požehnania a zdravia. Voľby presbyterov sa uskutočnia 27.1. o 9:30 na výročnom zborovom konvente vo Vlachove.