Daniel Veselý: Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku

Kresťanská cirkev má dlhé dejiny plné turbulencie – raz rastie a darí sa jej, inokedy jej členov ubúda a zažíva ťažké časy. Je však súčasťou existencie mnohých národov a štátov. Spoluvytvára dejiny celého ľudstva, aj jednotlivcov. Preto je dobré poznať, čím všetkým cirkev prešla a ako – pozitívne či negatívne – ovplyvnila priestor, v ktorom vznikala a existovala. Krátko sa na dejiny cirkvi na Slovensku pozrel aj Daniel Veselý. Kniha vyšla vo vydavateľstve Tranoscius.