Timothy Keller: Bolesť a utrpenie

Je to niečo, čo sa týka každého z nás. Vo väčšej či menšej miere. Či už preto, lebo to osobne zažívame alebo sa stretávame s utrpením v živote iných. Každé utrpenie je skúškou našej ľudskosti, odvahy, schopnosti zvládať ťažkosti, ale najmä našej viery v Boha. Pretože ľahko sa verí, keď je všetko v poriadku, no ak sa niečo pokazí, je ťažké obhájiť Boha lásky, prítomnosti a pomoci v našom srdci, pri konfrontácii s bolesťou. Táto kniha z EVS vám poskytne odpovede na mnohé otázky týkajúce sa bolesti, utrpenia a krízy viery v čase ťažkostí. Niet totiž takého utrpenia, v ktorom by Ježiš netrpel s nami.