Zamyslenie na Zelený štvrtok

Milí priatelia!
Vymenujte si 5 skutočných, úprimných a oddaných priateľov. Máte? Koľko ľudí by ste mohli nazvať priateľmi, v zmysle bližšej osoby? Koľko máte kamarátov? Dnes je trend, hlavne na sociálnych sieťach, mať čo najviac priateľov. Aj ja mám prihlásených cez 1000 ľudí. Otázka však je: koľkým by som zavolala, keby som sa ocitla v núdzi? Naozaj: priateľov môžeme spočítať na prstoch jednej ruky. A možno by nám stačili aj dva prsty.

Koľkí priatelia už pri vás verne stáli a ktorí vás zradili a vzťahy s nimi ste museli prerušiť? Ale položme si aj opačnú otázku: komu sme my priateľmi? Môžu nám iní zavolať a my im pomôžeme? Nemuseli sme s niekým prerušiť vzťahy, pretože sme mu ublížili?

Dnešný sviatok – Zelený štvrtok – je podľa mňa aj o priateľstve. Ježiš sedí so svojimi učeníkmi, posledný krát na takomto posedení v tomto svete. Rozprávajú sa, jedia, počúvajú príbehy z Egyptského zajatia a slová o vyslobodení prostredníctvom Mojžiša. Uvedomujú si výnimočnosť tejto chvíle. Vtedy Ježiš vysloví hrozné slová: „Veru vám hovorím, že jeden z vás ma zradí“ (Matúš 26:21). Smutná veta  a hrozné konštatovanie. Medzi Jeho priateľmi sedel niekto, komu nemohol dôverovať, kto mal iné plány, kto Ježiša obetuje pre svoje ciele.

Sme Božími priateľmi

Učeníci začali zisťovať, kto to je? Nikto si o sebe nemyslel, že je schopný zrady. A predsa: nielen Judáš zradil Ježiša, veď aj Peter Ho zaprel a ostatní učeníci utiekli a nechali Ho samého v čase zatýkania. V takýchto chvíľach sa ukáže, kto je skutočný priateľ. Treba povedať, že Peter a Ján sa vrátili. No v čase poslednej večere sa tá zrada týkala každého jedného z nich. A keby sme pri tom stole sedeli my, týkala by sa aj nás.

Dnešný sviatok je tiež o ponuke odpustenia. Tá tu bola v slovách ustanovenia Večere Pánovej pre Judáša, aj Petra, aj ostatných učeníkov. Tá ponuka odpustenia a napravenia vzťahu s Bohom, s ľuďmi, je tu vždy, len ju musíme využiť.  V tejto čudnej dobe potrebujeme jeden druhého ako soľ. A aj keby sme na prstoch spočítali iba 2 či 3 skutočných priateľov, je to dosť na celý život. Prijímajme a dávajme odpustenie a upevnime priateľstvá. Sú veľmi dôležité. Najmä to priateľstvo s Bohom. Amen.

Zmyslenie do obecného rozhlasu

Zelený štvrtok: Slobodným môžeš byť aj vo väzení a väzňom aj na slobode. A my sme často väzňami svojich vlastných túžob a neuskutočnených snov. Sme väzňami toho, čo si kto o nás myslí a aký prístup k nám iní majú. sme väzňami toho, čo sa stalo aj čo sa nestalo. Sme väzňami životných okolností a udalostí, ktoré nás robia neslobodnými aj keď sme na slobode.

Ježiš v dnešný deň sedí so svojimi učeníkmi pri spoločnom stole, keď zaznie veta: jeden z vás ma zradí. Hoci sa všetci cítia slobodní, predsa sú zväzovaní svojimi predstavami, ako napr. Judáš – svojim sebavedomím, ako napr. Peter – svojou dokonalosťou, že oni nič také neurobia, ako ostatní učeníci. Neslobodní na slobode. Ježiš to o nich všetkých vie. Pozná ich srdce. Vie, čoho sú ľudia schopní a čo sú ochotní urobiť pre to, aby si presadili slobodu svojím spôsobom.

Judáš túži po tom, aby prišla sloboda cez meč, vojnu a vzburu proti rímskej nadvláde, ktorú mu má zabezpečiť Ježiš ako politický vodca. Peter chce slobodu náboženského života, ktorú mu má  zabezpečiť Ježiš ako náboženský vodca. Ostatní učeníci chcú mať asi pokoj.

Sloboda, zrada, odpustenie

Čo nás robí neslobodnými? Prečo žijeme v neslobode, ktorá nás zväzuje a obmedzuje, keď Ježiš prišiel priniesť slobodu, tú pravú a večnú? Sloboda totiž neznamená „robiť si, čo chcem“, ale sloboda v biblickom zmysle znamená byť slobodný v živote a pre život s Bohom. Nenechať sa nikým a ničím obmedziť. Nemať zaškatuľkované predstavy o tom, kto je Boh a kto som ja.

Preto poznáme ľudí, ktorí boli vo väzení a predsa ich to nezlomilo a poznáme ľudí, ktorí žijú na slobode a predsa sú zlomení sebou vytvoreným väzením.

Ježišove slová: jeden z vás ma zradí je oslobodzujúca. Môžeme Mu pokojne povedať: ja Ťa, Pane Ježiši, zradím. Je to totiž pravda. Zároveň nám však Ježiš v sebe, v chlebe a víne, vo svojej prítomnosti, ponúka odpustenie, ak ho pri Ňom hľadáme. Odpustenie a slobodu. Tú môžeme mať s Kristom aj vo väzení. Bez Neho však môžeme kráčať po svete slobodní a predsa byť väzňami. Prajem vám, milí priatelia, požehnaný Zelený štvrtok a slobodu v krvi Ježiša Krista. Amen.