Zamyslenie na 1. pôstnu nedeľu

Milí priatelia, vstúpili sme do pôstneho obdobia. Tohto roku pre nás nie je až také výnimočné, pretože sa už rok musíme mnohého vzdávať. Nemôžeme chodiť na návštevy, do obchodov či prírody tak, ako by sme chceli. Korona nás obmedzuje aj v práci či financiách. Čoho by sme sa ešte mali vzdať, keď už aj tak máločo máme – peniazí, zážitkov, nádeje…

Počas pôstnych nedieľ budeme spoločne sledovať gradáciu textu z proroctva Ozeáša z prvých 6 veršov 6 kapitoly. Majú čo povedať do pôstneho aj koronového obdobia nám všetkým. Dnešný 1.verš znie: „Poďte, vráťme sa k Hospodinovi. On nás roztrhal, On nás aj uzdraví. On nás zbil, On nás aj obviaže“.

Čoho sa vzdať?

V poslednom čase sa chytáme každej slamky. Vraciame sa ku zdravej strave, k vitamínom, prírode, k pokojnejšiemu životnému štýlu, len aby sme sa zbavili tejto neviditeľnej pliagy. Zároveň obraciame svoj zrak s nádejou k niekoľkým vakcínam a tešíme sa z toho, keď prídu dobré správy o nájdení potencionálneho lieku na covid.

V tom všetkom si však musíme všimnúť jednu dôležitú vec, ktorá sa odkrýva v súvislosti so sčítaním obyvateľstva a financovaním cirkvi. Medzi ľuďmi tu panuje nenávisť, zloba, prenasledovanie kresťanov. Nechcem povedať, že kresťania sú dokonalí, máme čo zlepšovať.

Do celej tejto situácie – ako riešenie – zaznieva výzva, ku ktorej by sme sa mali pripojiť a namiesto bojovania proti Bohu, namiesto spoliehania sa na ľudské riešenia, namiesto pýchy a nenávisti, by sme mali spolu vyznávať: Poďme, vráťme sa k Pánovi. Celým svojím srdcom a životom. Prečo? Lebo On ak aj dopustí, ale neopustí. On nás uzdraví. On nás obviaže v každej chorobe, ktorá nás ohrozuje. Či je to kovid, rakovina, zlé vzťahy, strata práce, zrada priateľa, rozvod, osamotenosť alebo čokoľvek iné. Jediné, čo nám všetkým pomôže v tejto situácii je návrat k Pánovi. Ale ak sa máme vrátiť, musíme sa vzdať a to: vlastnej kontroly nášho života, túžby panovať si a poslúchať iba seba, máme sa vzdať pýchy a samospravodlivosti. Iba vtedy dokážeme vyznať a prijať pravdu: Boh ma roztrhal, ale On ma uzdraví. On ma zbil, ale On ma aj obviaže. Amen.