Fašiangové posedenie spevokolu Agapé vo Vlachove

Spevokol pri cirkevnom zbore slúži na bohoslužbách, pohreboch, seniorátnych či obecných aktivitách. Preto sme sa stretli aj neformálne, aby sme zhodnotili uplynulý rok a posilnili sa do práce v budúcom roku. Hoci nás nie je veľa a sme len samé ženy, sme vďačné za možnosť spievať Pánovi na chválu a blížnym na potešenie. Dojali nás poďakovania – najmä po pohreboch, na ktorých sa zúčastnili veriaci z východného Slovenska: poďakovali za spev, ktorý robil pohreb dôstojnejším a ktorý podporoval a dopĺňal pohrebný príhovor sestry farárky. Veríme, že nám Pán Boh pomôže aj v budúcom roku, aby sme svojimi darmi slúžili tu, kde nás Hospodin postavil. Poďakovanie za spoluprácu patrí pánovi starostovi Petrovi Pakesovi, Jánovi Klobušníkovi a Jane Teplickej. Zároveň všetkým, ktorí sa – napriek všetkému – rozhodli slúžiť a pomáhať.