Timothy – Premena Tour 2019 Rožňava

V našej oblasti sa veľa duchovných vecí väčšieho rozsahu nerobí. Tak sme boli veľmi radi, že kresťanská skupina Timothy, známa písaním chválospevov, „zablúdila“ aj do nášho okresu. Udialo sa tak v rámci modlitieb za mestá a regióny na Slovensku. Počas večera sme spievali, počúvali svedectvá, počuli sme výklad Božieho slova a videli mladých ľudí, ktorí žijú vieru, ktorá sa nehanbí a svedčí. Kiežby Pán Boh zjavil svoju slávu aj v našom Gemeri, aby sme Jemu žili na česť tam, kde nás postavil. Modlime sa za tento kraj, za Slovensko, za predstaviteľov a všetky oblasti života, aby Pán Ježiš mocne pôsobil medzi nami a skrze nás.