Vlachovskie hry 2020

Toľko detí sme ešte ani nemali. Takmer 50 súťažiacich aj prizerajúcich sa. Vlachovskie hry majú už dlhoročnú tradíciu a stále sú magnetom tak pre malých ako aj veľkých. Sme za to vďační. Veď deti sa môžu dozvedieť, koľko rôznych organizácií pracuje vo Vlachove. Každá z nich mala jedno alebo viac stanovísk, na ktorých si mohli deti potrápiť ruky, nohy aj hlavy a najmä rozveseliť srdiečka. Ďakujeme za spoluprácu Marekovi Černajovi, bez ktorého kreativity a tlačiarenských schopností by hry neboli ono. Ďakujeme za spoluprácu aj všetkým organizáciám a hlavne ochotným jednotlivcom z nich, ktorí venovali svoj čas deťom a dobrej veci a sú to: Jednota dôchodcov, ktorú rezprezentoval 40 ročný mladý muž, Starovlachovská hudobná skupina s mladíckym entuziazmom, noviny Stromíš, folklórny súbor Stromíš, kde bolo potrebné spievať aj tancovať, dobrovoľníci v posilňovni, poľovníci (nielen z Vlachova, ktorých stanovisko je vždy najúspešnejšie), dobrovoľníčky na stanovisku turistov, Poľnohospodárske družstvo s novými nápadmi na budúci rok, Obecný úrad (3 stanoviská), teta Marienka z knižnice, hasiči s novým hasičským autom, dobrovoľníci na stanovisku futbalistov, mladí ľudia v kostole vo Vlachove a mnohí ďalší, bez ktorých by sa nič podobné zorganizovať nedalo. Kiežby nám Pán Boh aj do budúcnosti dal veľa dobrých nápadov a síl vykonať mnoho dobrého pre tých, ktorí nám boli zverení. Ešte raz všetkým ďakujem!!!