Škola od septembra do decembra 2020

Na začiatku sme sa utvrdili v tom, že každý z nás má svoj domov a miesto pri našom nebeskom Otcovi. Prešli sme celú modlitbu Pánovu – Otče náš – na základe rôznych biblických príbehov. V decembri sme hovorili o velikánoch viery zo Starej zmluvy.