Sederová večera 2019

Sú chvíle, ktoré prežívate už nespočetný krát a predsa vo vás vyvolávajú intenzívne pocity. To je presne prípad sederovej večere, pri ktorej sa stretávame už niekoľko rokov. Dňa 12.4. sme sa spoločne v počte 25 stretli aj z Vlachova aj z Gočova na pripomienke poslednej Ježišovej večere. Je to vždy obohacujúce stretnutie, keď spoločne ochutnávame všetky jedlá z tejto pachálnej večere, stále nový koláč a učíme sa nejakú židovskú pieseň. Pán Boh si zaslúži našu vďaku a úctu za to, čo nám skrze obeť Pána Ježiša dal a Izrael ako Boží ľud má byť súčasťou našich modlitieb a nášho premýšľania, pretože sa Mesiáš zjavil práve cez tento národ. Už teraz sa tešíme na nové stretnutie pri sederovej večeri alebo v novom Jeruzaleme v nebi.