Práca v zbore počas „korona obdobia“

Akoby sa zastavil čas. Tak sme to pociťovali všetci, ktorí svoju vieru potrebujeme prežívať aj s ostatnými veriacimi. Áno, je fajn sa doma pomodliť, prečítať si Bibliu, zaspievať pieseň, ale to všetko nadobúda iný rozmer, keď sa to deje v spoločenstve cirkvi. Lenže nemali sme na výber a tak sa práca v cirkevnom zbore zúžila na písanie a roznášanie kázní a biblických hodín a tiež sme sa viac venovali virtuálnemu priestoru a to v dvoch skupinách na sociálnej sieti pre dospelých aj pre deti. Každú nedeľu nám zvony presne na poludnie ohlasovali, že je Boží sviatočný deň a počas veľkonočných sviatkov si občania Vlachova mohli z obecného rozhlasu vypočuť krátke zamyslenia. Za službu v tomto období chcem poďakovať Viliamovi a Emílii Krivánskym, ktorí poslúžili roznášaním materiálov vo Vlachove a Petrovi Kirnerovi, ktorý zas poroznášal kázne a biblické hodiny v Gočove. Kiežby sa Pán Boh nad nami zmiloval a už na nás nedopustil takéto skúšky, pretože sa navzájom potrebujeme a sme spoločným stretávaním sa obohacovaní k nášmu dobru a k Božej sláve.