Nik Ripken: Bláznovstvo poslušnosti

Túto knihu som viackrát preložila, kým som sa rozhodla ju čítať. Vedela som, že je o misii a o živote kresťanov v takých krajinách ako je napr. Somálsko. Vždy som si hovorila, že mňa Pán Boh nepredurčil na prácu mimo Slovenska, takže táto kniha pre mňa nebude prínosom. S týmto negatívnym pocitom som sa však pustila do jej čítania. A neľutujem. Bola som ňou obvinená v mojej službe a práci a myslím, že každý z nás by na základe tohto svedectva, videl svoje nedostatky v misii, ku ktorej sme Pánom Ježišom volaní. Máme slobodu vieru žiť a vyznávať a vôbec si to nevážime. Málo sa modlíme za tých, ktorí musia o svoju vieru bojovať a za tých, ktorí nesú Ježiša aj do iných krajín, či už je to v Ázii alebo Afrike. Nie sme ochotní prejsť ani na druhú stranu ulice, aby sme povedali ľuďom o Ježišovi… Ešteže si Pán Boh sám buduje svoje kráľovstvo tam, kde On chce a spôsobom, aký považuje za správny. To my sme ochudobnení, ak nepočujeme povolanie k službe, ak nekonáme misiu, ak nežijeme svoje kresťanstvo každý deň, aj mimo kostola. Oplatí sa čítať túto knihu z vydavateľstva EVS, aby sme si uvedomili o čo všetko sa ochudobňujeme.