Zamyslenie na nedeľu Deviatnik

Prajem vám požehnanú nedeľu!
Máte nejaký svoj idol? Niekoho, s kým by ste sa chceli stretnúť a kto vás nejakým spôsobom ovplyvnil alebo zaujal? Kto to je? Ja mám takých viac. Kto ma pozná vie, že by som sa chcela stretnúť s Milom Kráľom, mám rada jeho farbu hlasu. Alebo s Paľom Haberom, na pesničkách ktorého som vyrastala. Alebo s Rickom Warrenom, ktorý založil mnohopočetný zbor v Amerike. Neviem, či som si teraz v cirkvi nezavarila, ale toto sú ľudia, ktorých by som chcela stretnúť.

Idol.

Možno ste si vy spomenuli na niekoho z minulosti. Takých osobností, ktoré tu už boli a stali sa pre nás idolmi je asi dosť. A predsa ani jeden z nich sa nevyrovnal tomu, o ktorom hovorí evanjelista Marek v 1.kapitole v príbehu o uzdravení posadnutého: „Potom vošli do Kafarnaumu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. I veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo ich učil ako ten, kto má moc a nie ako zákonníci“. Ten príbeh potom pokračuje uzdravením posadnutého.

Ježiš tu vystupuje ako niekto, kto dokáže ohromiť.

Ježiš tu vystupuje ako niekto, kto dokáže ohromiť. Ohromil zástupy, pretože nehovoril taľafatky, poučky, frázy, ale hovoril to, čo skúsil, čomu rozumel, čo Mu bolo prirodzené. Ježiš ohromil dokonca aj nečistého ducha, ktorý Ho musel poslúchnuť, lebo Ježiš mal nad ním moc. Toto je osobnosť. Toto je autorita. Všetci ostatní sa k tomu môžeme priblížiť, ale nikdy nebudeme ako On.

Osobnosť – idol.

Napriek tomu nás Ježiš povolal, aby sme sa aj my stali v tomto svete osobnosťami. Tými sa stávame vtedy, keď netrepeme hlúposti, keď sme presvedčení o tom, čo hovoríme a keď naša reč je v Božej moci, v moci Ducha Božieho. Osobnosťami sa stávame, keď dokážeme čeliť zlu, postaviť sa mu – akúkoľvek formu má – a nastavíme aj svoje telo len aby sme zlo zastavili. Osobnosťami sa stávame, keď sa dokážeme obetovať pre iných, keď búrame stereotypy s lásky k človeku a nebojíme sa ísť novou cestou, bez ohľadu na to, čo hovoria ľudia. Osobnosťami sa stávame, ak žijeme vo vzťahu s Pánom Bohom a keď sa Jemu necháme formovať.

Sme takými osobnosťami? Sú ľudia, ktorí by sa s nami chceli stretnúť, pretože pozitívne vplývame na tento svet? Sme ľuďmi, na ktorých budú budúce generácie spomínať s láskou a nasledovať naše životné príklady? Ešte dnes sa takou osobnosťou, idolom, môžeme stať. Ak dovolíme, aby Ježiš ohromil nás, potom aj my budeme mať príležitosť ohromiť iných, stať sa pre iných osobnosťami. Nech nám v tom pomáha Duch Svätý. Amen.