Náboženstvo MŠ: 12-ročný Ježiš v chráme

Kresťan nikdy nie je dosť dospelý, aby sa prestal učiť. Stále sme v Božej škole a máme sa vzdelávať, rásť, snažiť sa a zdokonaľovať. A to nielen vo viere, ale aj v živote. Aj Pán Ježiš vo svojom detstve rástol a bol stále lepší, múdrejší a Jeho viera sa rozhojňovala. Tak to má byť aj s nami.