Modlitebné spoločenstvo: Kazateľ 5:3-5

Poznáte príslovie „sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú“? Dali ste už niekedy sľub, ktorý ste nesplnili? Dal vám niekto sľub, ktorý nedodržal? Božie slovo nám pripomína, aby sme si dávali pozor na to, čo sľubujeme. Ak Pánu Bohu nesplníme sľuby, robíme z Neho blázna. Skôr ako niečo sľúbime, mali by sme si to poriadne premyslieť, aby sme nedopadli zle (čítaj knihu Sudcov 11:29-40). Takže pri sľuboch: buďme opatrní, hovorme až po premyslení, dodržujme sľuby, ak nedodržíme sľúbené, vyznajme to Pánu Bohu, On nám odpustí.

Modlitba: prosba o pomoc pri dávaní i plnení sľubov / prosba o silu splniť všetky sľuby, ktoré sme dali Pánu Bohu / vyznanie hriechov, že sme mnohé sľuby nedodržali.