Modlitebné spoločenstvo: Kazateľ 2:24-26

Poznáte príslovie: lepší vrabec v hrsti, ako …. Sny sú úžasná záležitosť, prenesú vás tam, kde by ste sa reálne nikdy nedostali. Ale posúvajú nás aj dopredu, za tým cieľom, ktorý chceme dosiahnuť. Lenže: nemal by sa človek naučiť byť vďačný za to, čo má a nesnívať stále o tom, čo ešte nemá? Šalamún, ktorý napísal knihu Kazateľ, všetko skúsil – môžeme povedať, že skúsil chytiť aj toho holuba na streche a to až natoľko, že si zabudol všímať to, čo mal rovno pod nosom, toho pomyselného vrabca. Preto po mnohých skúsenostiach konštatuje, že si máme plánovať svoj život, ale najmä si ho máme užiť a naučiť sa byť spokojnými a vďačnými za to, čo už máme. Všetko je totiž na chvíľu, preto si máme život vychutnávať. Máme sa naučiť žiť nie preto, že musíme, ale preto, že chceme a radovať sa z každej maličkosti, ktorá je nám dopriata. Vychutnaj si plné stoly jedla rovnako ako chlieb s trochou soli – to sa musíme naučiť a život sa hneď stane krajším.

Modlitba: uvedomenie si, že všetko je márnosť / vďaka za všetko, čo dostávame / spokojnosť s tým, čo máme / prosba o Božiu vôľu / prosba o možnosť vychutnávať si život plnými dúškami. (Pieseň: Keď na svete máme žiť, Boha chváľme…)