Kristi Ann Hunterová: Elegantná pretvárka

Nedokonalosť sa dnes nenosí. Spoločnosť vyžaduje od nás bezchybnosť a neomylnosť. A tak človeku nič iné nezostáva iba sa tváriť, že je niekým, kým nie je. Zo začiatku si to vyžaduje veľa síl. Po čase si na to človek zvykne a už mu to až také problémy nerobí. Akurát, že pri tej pretvárke strácame samých seba. Stávame sa inými ľuďmi, vytráca sa z nás to pravé, milé, pekné. A my – hrajúc sa na niekoho iného – prestávame byť sami sebou. Treba si priznať, že nedostatky a slabosti máme a niektoré z nich Pán Boh urobil našou súčasťou preto, lebo nás robia autentickými a my sa s nimi musíme naučiť žiť. V tej chvíli je len dôležité mať pri sebe ľudí, ktorí nás, napriek tým nedostatkom a našej nedokonalosti, aj tak budú milovať. Niečo o tom vie aj Georgina z ďalšej časti série „Sága z rodu Hawthornonovcov“ z dielne i527.net.