Dorastový tábor 2019

Náš denný tábor je každý rok taký obľúbený, že sa na neho prihlasovalo veľmi veľa detí. Samozrejme, že z toho máme neskutočnú radosť. Lenže priestorové a ľudské možnosti nám nestačili na to, aby sme sa všetkým deťom plne venovali. Preto sme sa rozhodli urobiť experiment a tie staršie detičky sme vzali na trojdňový výlet do Obišoviec pri Košiciach (22.7.-24.7.2019). Tu sme našli prijatie a ústretovosť domáceho brata farára Jaroslava Petra s celou jeho rodinkou. Prežili sme skvelý čas. V pondelok sme sa boli prejsť centrom Košíc a zastavili sme sa na zmrzlinu.  V utorok sme boli v Slovenskom technickom múzeu, konkrétne vo vedecko-technickom centre, kde sa deti nielen zabavili, ale aj niečo nové naučili na rôznych stanovištiach. Potom sme si dali výborný obed v Košiciach a vláčikom sme sa presunuli do Obišoviec, kde sme sa hrali, súťažili a večer bola opekačka. V stredu ráno, hoci neisto – kvôli zlej predpovedi počasia – ale predsa sme sa vybrali na Obišovský hrad. Bola to záverečná prechádzka predtým, ako sme sa pobalili, upratali a znovu vlakom cestovali domov. Unavení, ale plní zážitkov a radosti z toho, čo sme za tento krátky výlet zažili. Ďakujeme za to predovšetkým Pánu Bohu.