Zamyslenie na Nedeľu po Vstúpení

Milí priatelia!
Či veriaci či neveriaci  – spája nás jedna téma: koniec tohto sveta. Vidíme okolo seba veľa zlého: vojny, nepokoje, prírodné katastrofy, nevyliečiteľné choroby, zemetrasenia, hlad, utláčanie či prenasledovanie niektorých skupín ľudstva atď. Na základe týchto informácií premýšľame, či, ako a kedy skončí tento svet. Tu však nastáva jeden rozdiel – kým neveriaci vnímajú koniec sveta ako jednu neriadenú katastrofu alebo možno niečo, čo bude následkom ľudského zlyhania, my kresťania na to pozeráme inak. S väčšou istotou v srdci môžeme povedať, že ten koniec sveta nebude náhoda ani následok svojvôle človeka. Môže prísť prírodná katastrofa, môže prísť vojna či neliečiteľná choroba, ale všetko – akokoľvek sa to skončí – bude v rukách Pána Ježiša Krista.

Dnešná nedeľa po Vstúpení nám pripomína, že máme pamätať na koniec všetkého, čo okolo seba vidíme. Pán Ježiš sľúbil, že v nebi nám pripraví miesto, ktoré bude naším domovom. Ale zasľúbil tiež to, že sa vráti, vtedy, keď to nikto nebude čakať. Príde, aby si vzal svojich verných k sebe. Príde, aby súdil tento svet. Kto verí v Ježiša ako Spasiteľa, nemôže pochybovať o týchto Jeho sľuboch, ale musí sa na ich uskutočnenie spoľahnúť.

Očakávame koniec sveta

Práve preto, že  – či veriaci či neveriaci – očakávame koniec sveta, mali by sme žiť život zodpovedne. Nemali by sme mrhať drahocenným časom. Nie užívať si bez hraníc a brehov, nie užívať si na úkor iných či prírody, nie užívať si tak, že zhumpľujeme svoje telo, ale žiť naplno a múdro. A my veriaci o to viac, keď vieme, že Ježiš sa vráti, mali by sme „vykupovať čas“ a zvestovať Krista ako Spasiteľa všetkým okolo nás.

Koniec sveta. Pre veriacich to nie je koniec všetkého. Koniec tohto sveta je pre kresťana nádejou na svet budúci v Božom kráľovstve. Buďme pripravení, keď to príde, postaviť sa pred Ježiša, lebo v Ňom máme Pána a Spasiteľa, ktorý nás neprichádza zničiť, ale zachrániť. Využime čas, ktorý nám zostáva a žime tak, aby sme sa nemuseli hanbiť a aby sme nezabúdali, že náš skutočný domov nie je tu, ale v nebi. Odtiaľ očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On nech je s vami!