Zamyslenie na 3. pôstnu nedeľu – Poznanie

Milí priatelia!
Najčastejšou témou rozhovorov – okrem aktuálnej korony – je počasie. Keď si nemáte, čo s daným človekom povedať, spomeniete  slnko, ktoré svieti. Keď chcete nejakú debatu začať, poviete, čo večer predpovedali v počasí. Keď sa chcete vyhnúť nejakej téme, začnete hovoriť o tom, aké počasie je pre vás prijateľné. Počasie je teda celkom vďačnou a často opakovanou témou. Kdesi som čítala, že ak by sme hodnotili  poznanie ľudí podľa ich bežných rečí, všetci by mali ukončenú vysokú školu predpovede počasia.

Dnešný text z proroka Ozeáša zo 6 kapitoly, 3 verš dáva dôraz na inú náplň premýšľania, rozhovorov, poznania. Veď posúďte sami: „Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina. Jeho príchod je istý ako ranná zora, príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem“.

Najvyššie poznanie

Na poznávanie čoho sa sústredíme v poslednom čase? Okrem témy korony a všetkého, čo s ňou súvisí, okrem počasia, lebo to je aktuálne stále, nad čím premýšľame, na čo sa sústredíme, čo poznávame?

Poznávajme Boha – to znamená, že sa to nedá naraz a preto si poznanie Boha vyžaduje vzťah. Ako keď sa oťukávate a poznávate s niekým, koho milujete.

Snažte sa poznávať Boha – to znamená, že si to vyžaduje úsilie. Pán Boh nepríde a nepovie: tu som, ako sa máš? Musíme si vziať do ruky Bibliu, prosiť Ducha svätého, mať otvorené oči a hlavne chcieť poznať to, aký Boh naozaj je, nie akého sme si my vytvorili.

Príchod Boha je istý – to si pripomíname aj v pôste. Pán Ježiš je nielen ten milý, zlatý, chápavý pozemský Ježiš, ale On je aj Sudca, ktorý raz príde súdiť tento svet. Ak si tým môžeme byť 100% istí, mali by sme sa na to určite pripraviť.

On príde ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem – príde ako požehnanie. My si mnohokrát slovo „požehnanie“ spájame s tým, čo nám Pán Boh dáva, s Jeho darmi, ale málokedy s tým, kto Pán Boh je. On sám, Ježiš Kristus, je požehnaním. A keď Ho máme v živote, potom máme všetko, čo potrebujeme pre časnosť i večnosť.

Keď bude nabudúce pršať, spomeňte si, že Ježiš chce zavlažiť túto našu ubolenú zem, vyprahnuté duše a zničenú budúcnosť svojou prítomnosťou, ktorá prináša život a nádej. A keď sa s niekým budeme rozprávať, nehovorme iba o korone, lebo budeme nahnevaní. Nehovorme len o počasí, lebo budeme zmätení… Hovorme o Bohu, o tom, čo v Ňom a skrze Neho dostávame a že sa nám v Ježišovi dal poznať ako náš nebeský Otec. A to je predsa dobrá správa, no nie?