Timothy Keller: Dáva Boh zmysel?

Na čo je Boh? Je dôležitý v koncepte tohto sveta? Poradili by sme si aj bez Neho? Ľudia si kladú otázky, ktoré my kresťania považujeme za provokačné, ale ony sú len hľadaním zmyslu života. Občas aj my, veriaci, potrebujeme skúmať, kto je predmetom našej viery a či sa z nej už nestal len taký úbohý zvyk. Lebo viera nemôže stagnovať, zosmradla by. Ona potrebuje žiť. Táto kniha je venovaná novodobým pochybovačom a skeptikom, ale aj veriacim ľuďom, aby nás vyrušila z našej tradície a oživila „vrodenú“ vieru v Ježiša Krista. Každý, kto tvrdí, že Boh nie je, by si túto knihu mal prečítať. Možno nájde odpovede na svoje otázky… Lebo Boh dáva zmysel, aj keby nebol 🙂 Knihu vydalo vydavateľstvo EVS.