Škôlka od septembra do decembra 2020

Okrem úvodnej hodiny, sme sa zaoberali tým, ako Pán Boh hovorí k nám cez Bibliu a my k Nemu cez modlitbu. Pozreli sme sa na životné príbehy Józuu, Samsona, Samuela a Ester. Nezabudli sme si pripomenúť Ježišovo pokúšanie na púšti, povolanie učeníkov a Ježišov vzťah k deťom. Pred Vianocami sme stihli hovoriť o tom, že Ježiš je Božím darom pre každého z nás.