November 2019 v škôlke a škole

V škôlke sme si hovorili o súrodeneckých vzťahoch na príklade Jákoba a Ézava a tiež Jozefa a jeho bratov. V škole sme hovorili o Pamiatke zosnulých a tiež o niektorých podobenstvách.