Noc v kostoloch

Už druhýkrát sa nám s Božou pomocou, tesne pred ďalšími obmedzeniami kvôli corone, podarilo zorganizovať Noc kostolov. Nebolo to v klasickom májovom termíne. Ale aj jeseň je celkom pekný čas na podujatie, na ktorom sa spoja ľudia, ktorí chcú poslúžiť. Dňa 25.9.2020 sa o 20:00 hodine začala Noc v kostole v Gočove. Vystúpila tu hudobná skupina pri cirkevnom zbore, brat kantor so skladbami z rôznych filmov. K programu prispel aj folklórny súbor Gočovan a cirkevný spevokol. Sestra Anna Ambrozyová nám predniesla svoje vlastné básne a na záver sme sa stíšili pri zamyslení, piesňach a modlitbách.

Dňa 26.9.2020 o 20:00 sa zas rozžiaril svetlom sviečok kostol vo Vlachove. Privítal tých, ktorí slúžili iným svojimi darmi, aj tých, ktorí prišli prežiť pekný a pokojný večer v našom kostole. Na tomto podujatí vystúpila hudobná skupina pri cirkevnom zbore aspevokol Agapé. Vystúpila aj mužská spevácka skupina Pekná dolinka, bratia kantori mali malý organový koncert. Ku koncu stretnutia zaspievala dievčenská zložka folklórneho súboru Stromíš. Na záver sme si pomocou piesní, zamyslenia a modlitieb pripomenuli, že dokonalí v tomto svete byť nemôžeme, ale k tej dokonalosti sa približujeme vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi. Noc kostolov sme v obidvoch chrámoch ukončili pripínaním čiernych stužiek na kríž, pričom si každý odniesol bielu stužku na znak toho, že v Kristovi sme očistení a prijatí ako Božie deti.

Sme vďační všetkým tým, ktorí poslúžili, ale najmä Pánu Bohu, že nám doprial sa znovu stretnúť a zažiť neopakovateľnú atmosféru v našich kostoloch v netradičnom čase.