Náboženstvo ZŠ: 24.1.

1.ročník: Búrka na mori – Pán Ježiš je Pánom aj nad prírodou

2.ročník: Narodenie Mojžiša – Pán Boh si svojich ochráni aj pred zlými ľuďmi

3. ročník: Uzdravenie stotníkovho sluhu – viera vidí Boha ako Toho, kto dokáže uzdraviť

4. ročník: 3 Božie prikázanie – čas je darom od Pána Boha a patrí Jemu, ako aj celý náš život