Modlitebné spoločenstvo: Kazateľ 1:9-10

Človek by mal spolu s rozvojom techniky a možností rozvíjať aj svoj rozum, zodpovednosť, morálku. Pravda je však taká, že stále menej vidíme dobro, lásku a vieru. Problém je v tom, že okolo nás sa všetko mení, ale naše srdce zostáva rovnaké – hriešne. Šalamún chcel zmeniť svet, nájsť niečo nové, neopakovateľné. Prišiel však na to, že dejiny sa opakujú, pretože človek zostáva rovnaký. Žiadny pokrok neprináša uspokojenie, ak ho dosahujeme bez Pána Boha. Nie všetko, čo považujeme za nové, nové aj skutočne je a to nové tiež nemusí byť aj dobré. Treba sa mať preto na pozore. Netreba sa však novým veciam brániť, akurát ich treba rozlišovať. Na to nám Pán Ježiš poslal svojho Svätého Ducha.

Modlitba: prosba o odpustenie hriechov/prosba o odpustenie, že sa snažíme nahradiť Pána Boha stvorenými vecami/prosba o silu hľadať pokrok v Božej blízkosti/prosba o schopnosť poučiť sa z minulosti, o schopnosť prijímať prínos nového a schopnosť rozlišovať duchov.