Koľko lásky sa zmestí…

Ak chceš preukázať lásku, netreba veľa peňazí, len veľa lásky. Táto pravda sa stala skutočnosťou pri akcii, ktorá celosvetovo prebieha už dlhší čas, v našej Evanjelickej cirkvi niekoľko rokov  a v našom cirkevnom zbore prvýkrát. Boli oslovení vybraní rodičia, ktorí majú deti, aby prispeli svojimi darčekmi pre deti do Srbska, konkrétne do mesta Uzdin. Boli to deti, dievčatá aj chlapci, od 6 do 12 rokov. Aj týmto spôsobom sa dá prejaviť láska a spoluúčasť, ktoré sú typické pre obdobie Vianoc. Srdečné poďakovanie patrí deťom a rodičom: Diane Tomkovej, Stanislave Tokolyovej, Michaele Hlaváčovej, Lenke Greškovej, Pavlíne Guľašovej, Martine Rokfalušiovej, Jane Teplickej, Eve Šipulovej, Márii Černajovej, Eve Hroncovej, pani učiteľka Ivana Kičurová a Martina Gdovinová. Za túto vianočnú pomoc a vyjadrenie lásky ďakujeme. Ak Pán Boh dá, na budúci rok sa zapojíme do tejto akcie pre deti, ale aj do podobnej akcie, ktorá prebieha na Slovensku, pre seniorov. Do krabice od topánok sa zmestí veľa lásky, minimálne toľko, koľko je v jednom ľudskom srdci.