Julie Klassenová: Hostinec v Ivy Hille

Hoci sa postavenie žien v spoločnosti za posledných 100 rokov zmenilo k lepšiemu, predsa len ťahajú ženy stále za kratší koniec. Preto je úžasné, že ešte stále píšu ženy príbehy o silných ženách, ktoré zvládajú svoj život a cez prekážky sa stávajú prínosom pre iných. Myslím, že Pán Boh naplnil ženy takých svojim zvláštnym zábleskom lásky a obetavosti, a to si zaslúži obdiv. Nielen jedna taká žena žije aj v Ivy Hill. Ak chcete vedieť, v čom je sila tých žien a ako, s Božou pomocou, zvládajú to, čo im život prinesie, určite si prečítajte znova úžasnú knihu z vydavateľstva i527.net. Pošepkám vám, že príbeh týchto žien sa v tejto knihe nekončí definitívne, lebo… Ale o tom až na budúce.